Zdjęcia

Uroczystość otwarcia domu i poświęcenia kaplicy w DPS w Białce Tatrz.

24 kwietnia 2007 roku wielka radość zapanowała w Białce Tatrz. wśród pensjonariuszy, sióstr i ludzi dobrej woli, którzy brali udział w ceremonii poświęcenia kaplicy i otwarcia domu przez Ks. Kard F.Macharskiego. Radość w całym Zgromadzeniu sióstr Serafitek, którym charyzmat Założycieli, opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi tak bardzo leży na sercu.

Audio

KsDrHabWygralaWyklad.mp3

Wykład ks. dr hab. Pawła Wygralaka wygłoszony podczas sesji poświęconej Bł. Sancji

Temat sesji " Wychowanie naszym zadaniem i powołaniem" Poznań, 17.11.2012, Centrum Jana Pawła II, parafia św. Rocha

Filmy

Bolivia 2017

Bolivia 2017